PORTUGALSKIE- 23 -

Słowniki języka portugalskiego: polsko-portugalskie, portugalsko-polskie, angielsko-portugalskie, hiszpańsko-portugalskie, synonimów, antonimów, frazeologiczne, etymologiczne, mowy potocznej, słowniki specjalistyczne (medyczne, prawnicze, techniczne)