ELITE KSIĘGARNIE HISZPAŃSKIE
ul. Tarczyńska 1
02-025 Warszawa
tel./ fax: (48-22) 668 83 48