Novedades

no hay nuevos productos en este momento

 

 

Kto jest dociekliwy i ciekawy Hiszpanii - serdecznie zapraszamy do naszej wrocławskiej księgarni w Zaułku Solnym we wtorek 21 marca o 19:00 na książkową fiestę z autorką ksiażki OLÉ! HISZPANIA DLA DOCIEKLIWYCH!

Libro de buen amor + CD audio, Poziom A2, Arcipreste de Hita – LECTURAS JOVENES Y ADULTOS [*]

Serie: Lecturas Jóvenes y Adultos, dla młodzieży i dorosłych – Nivel A2

Más detalles

¡Precio rebajado! 33,00 zł IVA incluído

37,00 zł IVA incluído

9788853617613

Disponibilidad: Este producto ya no está en stock


Indicarme cuando esté disponible

otros productos de la misma categoría: (30)

Libro de buen amor + CD audio - książka z kolekcji Lecturas ELI Jóvenes y Adultos
Seria Lecturas ELI Jóvenes y Adultos : Lecturas ELI Jóvenes y Adultos to sześcio
Poziomowa seria klasyki hiszpańskiej przeznaczona dla osób uczących się języka hiszpańskiego na następujących poziomach:
- Nivel 1 (600 palabras) A1
- Nivel 2 (800 palabras) A2
- Nivel 3 (1000 palabras) B1
- Nivel 4 (1800 palabras) B2
- Nivel 5 (2500 palabras) C1
- Nivel 6 Textos integrales C2
Książka Libro de buen amor + CD audio : Poziom zaawansowania: 2 : A2
Treść: Księga o dobrej miłości to średniowieczny traktat poetycki autorstwa Juana Ruiza. Te rozważania o miłości i moralności, ujęte w formę uwag, opowieści i bajek, kreślą także niezwykłą panoramę społeczeństwa hiszpańskiego okresu późnego średniowiecza. Syllabus: Temas : Amor Historia Amor Religión Literatura Destrezas : Expresar emiciones y sentimentos Expresar desoes y quejas Expresar probabilidades Expresar condiciones Establecer comparaciones entre objectos, personas y situaciones Describrir necesidades en presente y pasado Describrir objectos, lugares y personas del presente y del pasado Establecer relaciones lógicas entre sucesos Narrar sucesos del presente y del pasado Hablar de las rutinas del presente y del pasado Expresar intenciones y hacer predicciones Aprender un poco más de la historia y la literatura españolas Adecuar la lengua a la situación social
Contenido gramatical : Presente Indicativo Pretérito Perfecto Simple Pretérito Indefinido Pretérito Imperfecto Imperativo afirmativo Perifrasis verbales: estar + gerundio, empezar a + infinitivo, acabar de + infinitivo Ajetivos y pronombres demonstrativos, posesivos e indefinidos Pronombre relativos Oraciones condicionales simples Oraciones comparativas Frases hechas y expresiones idiomáticas Breve descripción de la historia, cultura y literatura de la España medieval
Struktura: Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Actividades de pre lectura zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki. W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony. Po każdym rozdziale następuje sekcja Actividades podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój sprawności językowych związanych z przygotowaniem do DELE. W końcowej części książki znajduje się sześciostronicowa sekcja Reportaje prezentująca ciekawe informacje związane z okolicznościami powstania utworu, jego kontekstem historycznym, kulturowym i literackim. Książkę zamyka sekcja Test final sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Programa de estudios zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce. Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście. Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia. Książki z kolekcji Lecturas ELI Jóvenes y Adultos charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem.
Seria Lecturas ELI Jóvenes y Adultos opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( Marco común europeo de referencia para las lenguas ).
Autor: Juan Ruiz
Ilustracje Cristina Bartolomé .
Format: 15x21cm, 80 stron.
Wydawnictwo:ELI PUBLISHING

No hay comentarios de clientes por ahora.