El si de las niñas + CD audio, Poziom B1, L. Fernandez de Moratin – LECTURAS JOVENES Y ADULTOS [*]

Serie: Lecturas Jóvenes y Adultos, dla młodzieży i dorosłych – Nivel B1

Más detalles

33,00 zł IVA incluído

9788853607959

Disponibilidad: Este producto ya no está en stock


Indicarme cuando esté disponible

otros productos de la misma categoría: (30)

Seria Lecturas ELI Jóvenes y Adultos : Lecturas ELI Jóvenes y Adultos to sześciopoziomowa seria klasyki hiszpańskiej dla osób uczących się języka hiszpańskiego na następujących poziomach:
- Nivel 1 (600 palabras) A1
- Nivel 2 (800 palabras) A2
- Nivel 3 (1000 palabras) B1
- Nivel 4 (1800 palabras) B2
- Nivel 5 (2500 palabras) C1
- Nivel 6 Textos integrales C2
Książka El sí de las niñas + CD audio : Poziom zaawansowania: 3 : B1
Treść: XVIII-wieczna Hiszpania. Panna Francisca pod presją swojej matki ma poślubić starszego mężczyznę, mimo iż jest zakochana w młodym urzędniku. Czy w imię interesów dojdzie do ślubu z Don Pedro, czy też zatryumfuje miłość?
Zawartość: Temas : Amor Matrimonio Educación Autoridad Libre albedrio Honor Sociedad Destrazas : Expresar emiciones y sentimentos Expresar opiniones Describir personas Expresar probabilidades Contar experiencias pasadas Hablar de intenciones futuras Narrarr un evento que ha sucedido Ordenar cronológicamente una historia Inventar una historia Llegar a la recepción de un hotel
Contenidos gramaticales : El preterito perfecto El preterito indefinido El imperfecto El futuro El condicional El presente de subjuntivo El imperativo afirmativo y negativo Las preposiciones
Struktura: Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Actividades de pre lectura zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki. W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony. Po każdym rozdziale następuje sekcja Actividades podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój sprawności językowych związanych z przygotowaniem do DELE. W końcowej części książki znajduje się sześciostronicowa sekcja Reportaje prezentująca ciekawe informacje związane z okolicznościami powstania utworu, jego kontekstem historycznym, kulturowym i literackim. Książkę zamyka sekcja Test final sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Programa de estudios zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce. Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście. Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia. Książki z kolekcji Lecturas ELI Jóvenes y Adultos charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem.
Seria Lecturas ELI Jóvenes y Adultos opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( Marco común europeo de referencia para las lenguas ).
Autor: Leandro Fernández de Moratín
Ilustracje Flavia Sorrentino .
Format: 15x21cm, 80 stron.
Wydawnictwo:ELI PUBLISHING

No hay comentarios de clientes por ahora.