INNE- 24 -

Publikacje poświęcone zagadnieniom: historii, dydaktyki, lingwistyki, podróży, kultury i cywilizacji oraz przekładoznawstwa. Ponad to również czasopisma i multimedia.